1900 7067
Đăng ký thông tin

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Mục lục

    Hình thức thanh toán được áp dụng chủ yếu là thanh toán tiền mặt, quẹt thẻ và chuyển khoản.

    Quý khách có thể thanh toán trực tiếp tại địa chỉ của chúng tôi.

    Liên hệ